\n The frequency distribution for attribute lemmain .csv (#48282 BAAA BAAB BAAC BAAD BAAE BAAF BAAG BAAH BAAI BAAJ BAAK BAAL BAAM BAAN BAAO … Сервис «hh» создан Обществом с ограниченной ответственностью «Хэдхантер» более 15 лет.

\n The frequency distribution for attribute lemmain 0.csv (BAA BAAA BAAB BAAC BAAD BAAE BAAF BAAG BAAH BAAI BAAJ BAAK BAAL BAAM BAAN BAAO BAAP …